Open Access og Den Bibliometriske Forskningsindikator

Résumé : I sine "Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark" foreslår det nationale Open Access Udvalget blandet andet, at Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) bør koordineres med en national Open Access-politik. I dette paper, der er baseret på et blogindlæg, fremfører forfatteren fire grunde til, hvorfor han synes det er en dårlig idé at koble Open Access til BFI.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
2010


http://hprints.org/hprints-00644245
Contributor : Bertil Dorch <>
Submitted on : Wednesday, November 23, 2011 - 8:16:27 PM
Last modification on : Wednesday, November 23, 2011 - 8:25:49 PM

File

Open_Access_og_Den_Bibliometri...
fileSource_public_author

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00644245, version 1

Collections

Citation

Bertil Dorch. Open Access og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 2010. <hprints-00644245>

Export

Share

Metrics

Consultation de
la notice

248

Téléchargement du document

24