De Daniae regno aliqua non indigna cognitu: A picture of Denmark as seen by an Italian renaissance humanist, Aeneas Silvius Piccolomini (Pius II)

Résumé : Et antal tekster af Æneas Silvius Piccolomini/Pius II (1405-1464) om Danmark præsenteres. Der redegøres for Piccolominis kendskab til Danmark og hans billede af Danmark som nordeuropæisk randstat og som aktør i det europæiske magtrum, herunder forholdet mellem Danmark og Det Hellige Romerske Rige samt mellem Danmark og Pavestolen. Særlig opmærksomhed helliges spørgsmålet om Kristian Is forhold til renæssancepavernes korstogsplaner indtil 1464.
docType_s :
Preprints, Working Papers, ...
The present text is a translation into English of a slightly revised version of an article publis.. 2010


http://hprints.org/hprints-00492242
Contributor : Cotta-Schønberg Michael Von <>
Submitted on : Tuesday, June 15, 2010 - 2:00:44 PM
Last modification on : Tuesday, June 15, 2010 - 2:00:44 PM

File

Cotta-Schonberg_2010b_Piccolom...
fileSource_public_author

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00492242, version 1

Collections

SHS

Citation

Michael Cotta-Schønberg. De Daniae regno aliqua non indigna cognitu: A picture of Denmark as seen by an Italian renaissance humanist, Aeneas Silvius Piccolomini (Pius II). The present text is a translation into English of a slightly revised version of an article publis.. 2010. <hprints-00492242>

Export

Share