Skal universitetsbibliotekerne overleve?

Résumé : Den fremtidige organisering af universitetets videnforsyning skal afhænge af universitetsfokuseret innovationstænkning. Men trangen til at bevare bibliotekerne som en institutionel form står i vejen for at udvikle relevante og tidsvarende services til universitetets brugere.


http://hprints.org/hprints-00490687
Contributor : Cotta-Schønberg Michael Von <>
Submitted on : Wednesday, June 9, 2010 - 10:00:24 AM
Last modification on : Wednesday, June 9, 2010 - 10:00:24 AM

File

Skal_universitetsbibliotekerne...
fileSource_public_greenPublisher

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00490687, version 1

Collections

SHS

Citation

Michael Cotta-Schønberg. Skal universitetsbibliotekerne overleve?. 2010, 33 (3), pp.16-18. <hprints-00490687>

Export

Share