login
rss feed
HAL: hprints-00476347, version 1

Detailed view  Export this paper
Medier for fremtiden (2001) 247
Medier for fremtiden
Kirsten Drotner 1
(2001-01-01)

MEDIER FOR FREMTIDEN: BØRN, UNGE OG DET NYE MEDIELANDSKAB giver en række indgående svar på, hvordan danske børn og unge tolker og anvender mangfoldigheden af medier. Ud fra de unge mediebrugeres egne synsvinkler og perspektiver sætter Kirsten Drotner fokus på: 1. forholdet mellem nye og gamle medier 2. forholdet mellem mediebrug i fritiden og i skolen 3. forholdet mellem mediernes brug og mediernes betydning. Disse tre overordnede temaer relateres til tendenser i det øvrige Europa, idet bogen udgør den danske del af den første europæiske undersøgelse af, hvordan brugerne omgås og forstår den nye samvirkende mediekultur. Bogens svar bygger på en ressourcekrævende kombination af kvantitative og kvalitative undersøgelser, der sikrer dybtgående og nuancerede svar - ikke blot på hvor meget og hvordan børn og unge bruger medierne - men også på hvorfor de bruger dem, og hvad de selv mener om mediernes brug og betydning.
1:  Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials (DREAM)
University of Southern Denmark
Humanities and Social Sciences/History, philosophy and sociology
kultursociologi – børnekultur – massemedier
Attached file list to this document: 
PDF
medier_for_fremtid.pdf(1.8 MB)

all articles on CCSd database...