login
rss feed
HAL: hprints-00460522, version 1

Detailed view  Export this paper
Svenskans beskrivning 29: Förhandlingar vid Tjugonionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Vasa, Finland, 4-5 maj 2007, Vasa : Finland (2007)
Ett kognitivt grepp på motsatsord
Anna Vogel 1, 2
(2007)

Motsatsord utövar en särskild lockelse på människan. Enligt folkliga förställningar går motsatser ”ihop”, så att endast en tunn gräns skiljer geniet från galningen. Små barn har tidigt en känsla för vad motsatser är. Motsatsord innefattar både närhet och avstånd. Avståndet gäller en semantisk dimension, medan närheten gäller syntaktisk distribution och kontextuella faktorer (Cruse 1986:197, Pohl 1970:188). Föreliggande arbete har som mål att undersöka motsatsord vad gäller symmetri, likhet och skillnad, och föreslå hur detta kan göras i ett kognitivt semantiskt perspektiv. Orden levande och död studeras. I artikeln används termen ”motsatsord” om ord som står emot varandra i en etablerad motsatsrelation, som levande–död, och ”antonymer” om graderbara motsatsord, som lång–kort.
1:  Department of Scandinavian Studies
Stockholm University
2:  Stockholm University
Stockholm University
Humanities and Social Sciences/Nordic languages
Semantik – motsatser – kognitiv lingvistik – levande död
Attached file list to this document: 
PDF
konf_bidrag_Svensakans_beskrivning.pdf(76.1 KB)

all articles on CCSd database...