login
rss feed
HAL: hprints-00457738, version 2

Detailed view  Export this paper
Available versions:
De Daniae regno aliqua non indigna cognitu: Danmarksbilledet hos en italiensk renæssancehumanist, Æneas Silvius Piccolomini (Pius II)
Michael Cotta-Schønberg 1
(2010-02)

Et antal tekster af Æneas Silvius Piccolomini/Pius II (1405-1464) om Danmark præsenteres. Der redegøres for Piccolominis kendskab til Danmark og hans billede af Danmark som nordeuropæisk randstat og som aktør i det europæiske magtrum, herunder forholdet mellem Danmark og Det Hellige Romerske Rige samt mellem Danmark og Pavestolen. Særlig opmærksomhed helliges spørgsmålet om Kristian Is forhold til renæssancepavernes korstogsplaner indtil 1464.
1:  University of Copenhagen
University of Copenhagen
Humanities and Social Sciences/History, philosophy and sociology
Æneas Silvius Piccolomini – Pave Pius II – Kong Kristian I – Korstog – Danmark – Det Hellige Romerske Rige – Pavestolen – Albrecht Achilles af Brandenburg – 1400-1464
Attached file list to this document: 
PDF
Cotta-Schonberg_2010.pdf(310.5 KB)

all articles on CCSd database...