login
rss feed
HAL: hprints-00448105, version 1

Detailed view  Export this paper
Best Practise – om fire forskningsbibliotekers anvendelse af sociale teknologier
Asger Væring Larsen 1
(2009-09-01)

Fire bibliotekers anvendelse af sociale teknologier i deres markedsføring og serviceformidling er undersøgt ved gennemgang af deres hjemmesider samt for et biblioteks vedkommende en spørgeskemaundersøgelse. De fire biblioteker er New York University Libraries, British Library, Yale University Libraries og Library at Helsinkis University of Technology. Der er et stort sammenfald i de teknologier og services, der anvendes de fire steder, og består af Facebook, Flickr, Blogs, Wikipedia og RSS-feeds. Disse services er forholdsvis billige og simple, med undtagelse af blogs, der på trods af simpel teknologi koster i form af tiden det kræver at skrive indlæg. En blogs succes afhænger af upload-frekvensen af indlæg. Teknologier som chat (i rapporten benævnt Instant messaging eller IM) og SMS er services, der kræver, at der udarbejdes procedurer for deres anvendelse i vagtordningerne, og at der udvikles tekniske løsninger. Det er umiddelbart to succesfulde services, som modtager de fleste henvendelser, og som er etableret som svar på efterspørgsel fra brugerne på New York University Libraries. En række andre teknologier opstræder kun et eller to steder, og kan ses som eksperimenter, som det er umuligt at vurdere succes'en af udefra. Det er vurderingen at forsøg med SMS service samt IM, bør etableres på et eller flere af Det Kongelige Biblioteks fakultetsbiblioteker, at der udvikles politiker og procedurer for deres anvendelse, og at forsøgene evalueres med faste intervaller. Succeskriterier bør fastsættes efter en undersøgelse af forventet antal henvendelser, og der bør sættes tilstrækkeligt lang tid af til forsøgene, da det erfaringsmæssigt tager nogen tid for brugerne at opdage og vænne sig til at bruge denne slags services. Endelig anbefales det at markedsføre disse nye services på en samlet og koordineret måde centralt på KBs og de aktuelle fakultetsbibliotekers hjemmesider. Succes'en afhænger af, at brugerne ved de er der. SMS servicen kunne omfatte mulighed for: At få beskeder om snarligt udløb af lån (allerede en mulighed i nuværende system), at stille spørgsmål til biblioteket, søge i katalogen og reservere fremsøgt materiale, søge information på kb.dk, m.m. IM bør være tilgængelig for brugerne til at stille spørgsmål til biblioteket. Infovagter og/eller særligt udpegede fagreferenter bør også kunne kontaktes via denne kanal i bestemte tidsrum.
1:  The Royal Library / Copenhagen University's Library and Information Service (CULIS)
University of Copenhagen
Humanities and Social Sciences/Library and information sciences
Sociale teknologier – universitetsbiblioteker
Attached file list to this document: 
PDF
Best_Practice_-_om_fire_forskningsbibliotekers_anvendelse_af_Sociale_Teknologier.pdf(691.9 KB)

all articles on CCSd database...