login
rss feed
HAL: hprints-00304586, version 2

Detailed view  Export this paper
Den analytiske gejst. Festskrift til Uwe Geist på 60-årsdagen 23. september 2001, Lars Heltoft & Carol Henriksen (Ed.) (2001) 137-150
Replik til dramatikken
Mie Femø Nielsen 1
(2001)

Med basis i konversationsanalysen peges i artiklen på nogle af de træk i den dramatiske samtale, som får den til at nærme sig eller fjerne sig fra hverdagssamtalen. De teoretiske begreber kan bruges til at identificere forskelle mellem autentiske samtaler og drama og mellem forskellige dramatiske samtaler.
1:  University of Copenhagen
University of Copenhagen
Humanities and Social Sciences/Literature

Humanities and Social Sciences/Musicology and performing arts

Humanities and Social Sciences/Linguistics
Konversationsanalyse – Dramaanalyse – Hverdagssamtale – Replikkunst – Mundtlig fremstilling – Retorisk analyse
Attached file list to this document: 
PDF
Femo_Replik_til_dramatikken_ver2.2.pdf(661.9 KB)

all articles on CCSd database...