Replik til dramatikken

Résumé : Med basis i konversationsanalysen peges i artiklen på nogle af de træk i den dramatiske samtale, som får den til at nærme sig eller fjerne sig fra hverdagssamtalen. De teoretiske begreber kan bruges til at identificere forskelle mellem autentiske samtaler og drama og mellem forskellige dramatiske samtaler.
Document type :
Book sections
Lars Heltoft & Carol Henriksen. Den analytiske gejst. Festskrift til Uwe Geist på 60-årsdagen 23. september 2001, Roskilde Universitetsforlag, pp.137-150, 2001


http://hprints.org/hprints-00304586
Contributor : Susanne Willaing <>
Submitted on : Monday, August 25, 2008 - 11:19:19 AM
Last modification on : Monday, August 25, 2008 - 11:41:54 AM

File

Femo_Replik_til_dramatikken_ve...
fileSource_public_author

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00304586, version 2

Collections

Citation

Mie Femø Nielsen. Replik til dramatikken. Lars Heltoft & Carol Henriksen. Den analytiske gejst. Festskrift til Uwe Geist på 60-årsdagen 23. september 2001, Roskilde Universitetsforlag, pp.137-150, 2001. <hprints-00304586>

Export

Share

Metrics

Consultation de
la notice

208

Téléchargement du document

21