login
rss feed
HAL: hprints-00284922, version 2

Detailed view  Export this paper
Hvad er så danskhed?, Torben Fledelius Knap ; Morten Nielsen ; Jacob Pindstrup (Ed.) (2005) 73-91
Danskhed i debatten
Mie Femø Nielsen 1
(2005)

Denne artikel beskæftiger sig med, om danskhed er essens eller konstruktion. Er det noget man er eller er det noget man gør? Uanset hvad, så gør vi noget med danskheden, når vi henviser til den i vores kommunikation. Danskheden bruges til noget i identitetskonstruktionen i debatten. Som en hjælp til at føre denne diskussion videre, introduceres et tænkeredskab i form af en model, der giver en skelnen mellem de lag, man kan operere med, når man taler om identitet. Artiklen beskæftiger sig således med, hvordan begrebet danskhed bliver brugt i den offentlige debat og i den forbindelse med, hvad debattører siger om sig selv og modparten i debatten ved hjælp af bl.a. danskhedsbegrebet.
1:  University of Copenhagen
University of Copenhagen
Humanities and Social Sciences/Nordic languages
Danskhed – dansk sprog – debat – identitet – udansk
Attached file list to this document: 
PDF
Femo_Danskhed_i_debatten_ver.2.pdf(1 MB)

all articles on CCSd database...