Musik i gymnasiet

Résumé : I et globaliseret, senmoderne, hyperkomplekst samfund præget af refleksion og metarefleksion vinder m°albarhed frem som kvalitativt parameter i forhold til fænomener som undervisning og læring. Dette kan ses som en konsekvens af at vi ikke fuldt ud forst°ar de bagvedliggende mekanismer og derfor med udgangspunkt i New Public Management-tænkning definerer læring ud fra et kriterium om m°alopfyldelse. Specialet tager med udgangspunkt i denne og afledte problemstillinger livtag med musikfagets aktuelle position i det almene gymnasium med en overordnet p°astand om markedsorienterede diskursers indflydelse p°a tænkningen af uddannelsessystemets form°al og indretning som indirekte °arsag til reformens nedprioritering af faget og som en fortsat udfordring i kampen for et musikfagligt tilbud i gymnasiet.
docType_s : Preprints, Working Papers, ...
Domain :


http://hprints.org/hprints-00284881
Contributor : Schmidt Haagensen Mads <>
Submitted on : Tuesday, June 3, 2008 - 10:00:00 PM
Last modification on : Tuesday, June 3, 2008 - 10:00:00 PM

File

musikigymnasiet.pdf
fileSource_public_author

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00284881, version 1

Collections

TICE | SHS

Citation

Mads Schmidt Haagensen, Bjarne Edelskov Nielsen. Musik i gymnasiet. 2006. <hprints-00284881>

Export

Share