Humanistisk forskningskommunikation 2.0

Résumé : Modsat humaniora, så har flere naturvidenskabelige fag, så som partikel- og astrofysik, har gennem flere år opbygget et publikationsmønster, der hænger nøje sammen med udviklingen hen mod fuldstændig ”open-access” til forskningen indenfor disse fag (Dorch 2006): Det vil sige, at det er muligt for alle forskere, og for offentligheden, at finde fuldtekstudgaver på nettet, af stort set alle forskningsartikler inden for disse områder, og det samme gælder naturligvis for undervisere, studerende, journalister og beslutningstagere. Ifølge 2006-ranglisten fra det anerkendte Times Higher Education Supplement (THES), er det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet det 26. bedste humanistiske fakultet på verdensplan, det 9. bedste i Europa og det bedste i Norden. Ikke desto mindre har humaniora problemer med kvantitativt at demonstrere kvaliteten af humanistisk forskning (Faurbæk 2007): Eksempelvis indførte det Humanistisk Fakultet på Københavns Universitet i foråret 2007 en lokal forskningskvalitetsmodel, for at undgå at universitetet tilbageholdt et større millionbeløb i forskningskroner fra humaniora-området. Påstanden i det følgende er, at disse problemer i hovedsagen er en konsekvens af manglende synlighed af humanistisk forskning, bland andet på grund af den lave repræsentation af humaniora i internationale litteraturdatabaser: Selvom der i princippet findes citations- og litteraturdatabaser for humaniora, for eksempel ISI Thomsons “Arts and Humanities Citation Index” i Web of Science, så svarer indholdet af disse databaser kun til en forholdsvis lille brøkdel af den danske humanioraforskning.
Keywords : Humanities Open Access
docType_s : Journal articles
Domain :


http://hprints.org/hprints-00278295
Contributor : Dorch Bertil <>
Submitted on : Tuesday, October 13, 2009 - 11:00:18 AM
Last modification on : Tuesday, October 13, 2009 - 11:00:18 AM

File

Dorch_ea08b.pdf
fileSource_public_author

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00278295, version 2

Collections

SHS

Citation

Bertil Dorch, Jesper Mørch, Simone Schipp Von Branitz Nielsen, Emilie Wieth-Knudsen. Humanistisk forskningskommunikation 2.0. Magasinet Humaniora, 2008, 2, pp.8-11. <hprints-00278295v2>

Export

Share