login
rss feed
HAL: hprints-00276871, version 2

Detailed view  Export this paper
Studier i nordisk 2000-2001 (2002) 51-67
Nå! En skiftemarkør med mange funktioner
Mie Femø Nielsen 1
For the Selskab for Nordisk Filologi collaboration(s)
(2002)

Overvejelser fra et projekt med at kortlægge brug og funktion af "nå" i det danske sprog.
1:  University of Copenhagen
University of Copenhagen
Humanities and Social Sciences/Nordic languages
Attached file list to this document: 
PDF
Femo_Na_En_skiftemarkor_med_mange_funktioner_ver.2.pdf(659.7 KB)

all articles on CCSd database...