Nå! En skiftemarkør med mange funktioner

Résumé : Overvejelser fra et projekt med at kortlægge brug og funktion af "nå" i det danske sprog.
Document type :
Book sections
Studier i nordisk 2000-2001, Kjeld Kristensen, pp.51-67, 2002


http://hprints.org/hprints-00276871
Contributor : Emilie Wieth-Knudsen <>
Submitted on : Wednesday, July 30, 2008 - 3:23:11 PM
Last modification on : Thursday, July 31, 2008 - 10:34:42 AM

File

Femo_Na_En_skiftemarkor_med_ma...
fileSource_public_author

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00276871, version 2

Collections

Citation

Mie Femø Nielsen. Nå! En skiftemarkør med mange funktioner. Studier i nordisk 2000-2001, Kjeld Kristensen, pp.51-67, 2002. <hprints-00276871>

Export

Share

Metrics

Consultation de
la notice

202

Téléchargement du document

23